• Vedeževanje in svetovanje Astrohiša

Kako trdna je partnerska zveza?

Koliko zaupam svojemu partnerju? Kakšen je najin partnerski odnos?

Včasih se zgodi, da se nas polastijo dvomi ali nezupanje do partnerja, ker ga imamo radi, ker ga ljubimo in ker bi želeli več časa preživeti z njim.

Takrat se sprašujemo ali nas partner ljubi, nam je zvest, misli resno, načrtuje skupno življenje z nami, ima kakšne skrivnosti, ima drugačne želje in če mu lahko resnično zaupamo?

Pomagajmo si odgovoriti s preprostim numerološkim izračunom. To storimo tako, da svoj rojstni datum seštejemo vse do enomestnega števila, nato enako storimo še s partnerjevim rojstnim datumom. Zatem seštejemo oba enomestna števila, svojega in partnerjevega, ponovno do enomestnega števila.

Primer:
ona -  16.05.1975 = 1+6+5+1+9+7+5 = 34 = 3+4 = 7
on   -  09.08.1971 = 9+8+1+9+7+1 = 35 = 3+5 = 8
oba -  7 + 8 = 15 = 1+5 = 6

V tem primeru, je skupni rezultat število 6.

Dobljeno enomestno število obeh, vam pokaže odgovor, kako se s partnerjem razumeta in kakšen je vajin partnerski odos.


 

Razlaga dobljenih enomestnih števil:

1 - število ena simbolizira močno voljo in željo po urejenem partnerskem odnosu. To število nudi partnerjema možnost kvalitetnejšega čustvenega odnosa, saj sta pripravljena na medsebojno sodelovanje, nudenje vzajemne podpore in znata prisluhniti drug drugemu. Zatorej gradnja skupne indentite ni nemogoča, vsekakor pa je potrebno obdržati avtonomnost vsakega od partnerjev.

2 - število dva simbolizira povezanost partnerjev in željo po partnerski združitvi. Numerološka razlaga tega števila  v partnerski odnos prinaša veliko veselja, smeha, ljubezni, potrpežljivosti in željo po bližini partnerja. Seveda pa ni dobro pozabiti na romantiko, idealizirano podobo partnerja v katerega ste se zaljubili in katero je potrebno negovati tudi, ko se soočate s spremembami, ki jih prinaša čas.

3 - število tri simbolizira zakon ljubezni in v slednjem je poudarek na družinskem in družabnem življenju. To število v partnerskem odnosu podpira iskreno izražanje čustev, skrb za privlačnostjo in urejenim domom. Oba partnerja se znata potegovati za dobre prijateljske odnose na družabnem področju, ter se trudita ohranjati videz priljubljenosti, slednjega ne smete zamenjati z zapeljevanjem drugih oseb.

4 - število štiri simbolizira zanesljivost in trdnost v partnerskem odnosu. Numerološka razlaga tega števila v partnerski odnos vnaša resnost in poudarek na razumnosti obeh partnerjev. Zatorej v takem čustvenem odnosu lahko primankuje nežnosti in majhnih lepih pozornosti. Saj preveč razumnosti ne prihaja vedno od izkušenj s problemi, temveč od notranjih nezavednih strahov, ki jih z nežnostjo najlažje odpravljate.

5 - število pet simbolizira proaktivno razmišljanje in radovednost v čustvenem okolju. To število v partnerskem odnosu prinaša spontano izražanje misli, čustev in vedenja, ter ustvarjalno vzdušje. Na tak način lahko oba partnerja delujeta bolj harmonično in sproščeno, saj nimata nikakršnih pomislekov ali zadržkov drug do drugega. Torej nikakor ni smoterno zavirati lastno ali partnerjevo osebno rast.

6 - število šest simbolizira intelektualnost in čustvenost v partnerskem odnosu. Numerološka razlaga tega števila nudi v partnerskem polju široko paleto obojestranskega sodelovanja. Zato lahko dosega višjo raven odgovornosti do partnerskega in družinskega življenja. Prav tako se s tem številom bolje izražajo čustva v duhovnem smislu, zato ni pametno partnerja preveč vezati nase ali biti celo sebični.

7 - število sedem simbolizira iskanje resnice in analitičnost v čustvenem okolju. To število v partnerskem odnosu podpira resnicolubje v vseh pogledih, čutenjih, željah in vizijah obeh partnerjev. Prav tako je tovrstna partnerska komunikacija podprta z analitičnimi pristopi v smislu pridobivanja ali reševanja skupnih interesov. Torej nekaj prekrivati ali ne povedati partnerju ne more doprinesti medsebojnega razumevanja.

8 - število osem simbolizira vzdržljivost, sistematičnost in metodičnost. Numerološka razlaga tega števila omogoča uspešno partnersko okolje, v kolikor oba partnerja strmita k odgovornosti in discipliniranosti v medsebojnem odnosu. Vsekakor pa je to število nosilec življenjskih lekcij, ki jih življenje prinaša in če sta partnerja dovolj povezana, ter vzdržljiva lahko premagata prav vsako oviro.

9 - število devet simbolizira brezpogojna čustva in sočutje. To število v partnerskem odnosu podpira brezpogojno ljubezen med partnerjema in odpuščanja vseh vrst. Le na tak način lahko partnerja dosežeta zanesljivo in dobrohotno partnersko okolje v katerem živita. V kolikor eden od partnerjev ne premore dovolj strpnosti, dobrohotnosti in človeške topline ne more pričakovati medsebojne ljubezni.

Obilo ljubezni v partnerstvu vam želim,

Vaša Numerologinja Anka

Pokličete me lahko na telefon: 090 30 47