• Vedeževanje in svetovanje Astrohiša

Civilizacija Majev - Starodavni in nepozabljeni Maji

Kdo so bili to Veliko ljudstvo? Od Majev se lahko veliko naučimo

Maji so najverjetneje najbolj znana in najnaprednejša civilizacija Mezoamerike. Njihov izvor se povezuje z Yucatanom, približno leta 2.600 pred našim štetjem. Prepoznavni so postali okoli leta 250 našega štetja, na območju današnje Mehike, Gvatemale, severne Belize in zahodnega Hondurasa. Gradili so na podedovanih izumih in idejah predhodnih, prav tako dovolj visoko razvitih civilizacijah, kot je recimo Olmec civilizacija. Maji so razvili astronomijo, koledarske sisteme, hieroglifsko pisavo in gojili so čebele brez žel.

Maji kmetovanje poljedeljstvoZnani so bili tudi po zelo natančni, zelo dekorativni, obredni arhitekturi, ki je vključevala tudi piramidne templje, palače in observatorije. Vse skupaj pa je bilo grajeno, fascinantno, brez kovinskih orodij. Bili so tudi vešči kmetovalci, počistili so velike površine tropskega pragozda in na območjih, kjer je primanjkovalo vode in je vladala suša, so zgradili podzemne vodne rezervoarje za hrambo deževnice. Praktično so imeli zgrajen sistem meteornih voda, odpadnih voda in pitnih voda, vključno s kanalizacijo. Maji so bili enako vešči tudi kot pletilci in lončarji. Naredili so poti skozi pragozdove in močvirja in jih uporabljali kot prodajne poti, ter poti blagovne izmenjave z oddaljenimi ljudstvi.

Okoli leta 300 našega štetja so povzeli hierarhičen sistem vladavine, kjer so vladali kralji in plemiči. Med klasičnim obdobjem, ki je sledilo med leti 200 do 900 našega štetja, so imeli že strukturirano kraljestvo. Njihova skupnost je bila sestavljena iz več neodvisnih držav, vsaka je imela svojo kmetijsko skupnost in velika urbana območja, ki so bila grajena okoli obrednih centrov. Razvili so 365 – dnevni koledar in matematični koncept ničle. Proti koncu leta 900 našega štetja je počasi začela njihova civilizacija usihati in sicer iz razlogov, ki so še do današnjega dne velika enigma ali misterija. Južni Maji so praktično zapustili svoja mesta. Severni Maji pa so se priključili Tolteški civilizaciji, približno v letu 1200 našega štetja. Arheološka izkopavanja in prevodi različnih virov, skupno kažejo na zaključek Majevske civilizacije. Male skupnosti Majev so se sicer razpršeno ohranile vse do španske osvojitve, v zgodnjem šestnajstem stoletju.

Majevska religija je bila rdeča nit njihovega življenja. Verjeli so v Kozmos, ki je vplival na njihova življenja in njihove usode. Verjeli so v več božanstev, ki so bila organizirana po določeni strukturi in hkrati so prakticirali obredna žrtvovanja svojim bogovom, saj so verjeli, da si z obrednimi rituali in darovanji pridobijo naklonjenost bogov za časa življenja in v posmrtnem življenju. Tako kot majevska civilizacija so imele tudi civilizacije pred Maji razvito vodstveno
hierarhijo vladarjev, kraljev in prav tako so verjeli, da so ti vladarji direktni potomci bogov, ki so jih častili. Njihova naloga je bila posredništvo med bogovi in ljudmi, ki so jo izvajali preko zapletenih obrednih ceremonij in ritualov. Imeli so tudi zapleten sistem štetja in zelo natančen astrološki in numerološki izračun horoskopskih znamenj, katerih je devetnajst. Zato je njihova analiza ali napoved zelo točna in posamezniku služi, kot vodilo na kariernem in emocionalnem področju, za najmanj tri mesece naprej.

  • Maji vodne rezerve Yukatan
  • Maji vodni sistem

Kakršnakoli raziskava starodavnih civilizacij vselej pripelje na sam začetek, v antično Sumerijo. Zgodba iz sumerskih tablic se odraža v vseh civilizacijah, ki jih arheološko poznamo, beremo pa jo lahko tudi iz najrazličnejših verskih knjig, arheoloških najdb in poslikav jam. Seveda se je z zobom časa spreminjala, tudi v pomembnih podrobnostih, a vseeno, ostaja enaka.

Vse dobro vam želi,
numerologinja Anka